Menu

2014 - ekstraordinær


Ekstraordinær generalforsamling tirsdag 19. august

Referat af ekstra-ordinær generalforsamling tirsdag 19. august kl. 19.00 i klubhuset/mødelokalet på Carl Bødker Nielsens Vej i Hornbæk.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
     Kaj Flyger blev uden modkandidateer valgt til dirigent 

2. Godkendelse af en udvidelse af samarbejdet i FC Helsingør så det også omfatter fælleshold for U-14 og U-15.
     De fremmødte godkendte enstemmigt at udvide samarbejdet med FC Helsingør til også at omfatte fælleshold for U-14 og U-15.

referant
Peter Clausen

Luk