Menu

2015 - ekstraordinær

Ekstraordinær generalforsamling torsdag 9. juli kl. 19.00 i klubhuset

I forbindelse med en udvidelse af vores overbygningsaftale med FC Helsingør blev der afholdt en ekstraordinær generalforsamling, der skulle tage stilling til denne udvidelse. Det drejede sig dels om etablering af et damehold sammen med FCH, Espergærde og Snekkersten. Og endvidere et mandat til etablering af et U-13 drengehold i FC Helsingør regi.


Dagsorden

1. Valg af dirigent
     Carsten Nielsen blev enstemmigt valgt som dirigent, og han konstaterede at generalforsamlingen var indvarslet i tide (14 dages varsel) ifølge de gældende vedtægter.

2. Godkendelse af en udvidelse af samarbejdet i FC Helsingør så det også omfatter fælleshold for damesenior.

På bestyrelsens vegne redegjorde Jeannett Rantzau for det samarbejde omkring damefodbold, der bliver etableret i en selvstændig overbygning og således ikke i den overbygning der har med herrefodbold at gøre. Udover damesenior etableres også et samarbejde omkring pige ungdomsfodbold, indtil videre kun fællestræning og ikke fælles hold. Seniorholdet træner og spiller hjemmekampe i Espergærde, mens fællestræningen for ungdommen foregår i Snekkersten. Lars Vindahl og Jeannett Rantzau deltager i den etablerede styregruppe, mens Jeannett Rantzau og Niels Linde er vores repræsentanter i ungdomsudvalget.

Efter den grundige orientering blev forslaget enstemmigt vedtaget.

3. Godkendelse af en udvidelse af samarbejdet i FC Helsingør så det også omfatter fælleshold for U-13 drenge.

På bestyrelsens vegne redegjorde Lars Vindahl for det udvidede FCH samarbejde der også omfatter fælleshold for U-13 drenge.
Det nye samarbejde er en naturlig udvikling og også et krav fra DBU, hvis FC Helsingør for alvor skal med på talentvognen og opnå de nødvendige DBU-licenser.

Efter den grundige orientering blev forslaget enstemmigt vedtaget.Referent
Peter Clausen
sekretær

Luk